Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 32A-380V 2P+E-IP44 MPN-623

169.800 89.994

Call Now Button