Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 32A-380V 2P+E-IP44 MPN-623

147.000 80.850

Call Now Button