-40%

Đèn led nổi trần cảm ứng MPE

Đèn led panel tròn âm trần cảm biến 12W RPL-12T/MS

646.200 387.720
-40%

Đèn led nổi trần cảm ứng MPE

Đèn led panel tròn âm trần cảm biến 18W RPL-18T/MS

780.800 468.480
-40%

Đèn led nổi trần cảm ứng MPE

Đèn led panel tròn nổi cảm biến 12W SRPL-12T/MS

688.400 413.040
-40%

Đèn led nổi trần cảm ứng MPE

Đèn led panel tròn nổi cảm biến 18W SRPL-18T/MS

839.700 503.820
-40%

Đèn led nổi trần cảm ứng MPE

Đèn led panel tròn nổi cảm biến 24W SRPL-24T/MS

1.016.400 609.840
-40%

Đèn led nổi trần cảm ứng MPE

Đèn led panel vuông nổi cảm biến 12W SSPL-12T/MS

726.600 435.960
-40%

Đèn led nổi trần cảm ứng MPE

Đèn led panel vuông nổi cảm biến 18W SSPL-18T/MS

914.200 548.520
-40%

Đèn led nổi trần cảm ứng MPE

Đèn led panel vuông nổi cảm biến 24W SSPL-24T/MS

1.101.900 661.140
Call Now Button