Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 32A-240V 2P+E-IP44 MPN-023

132.800 70.384

Call Now Button