Đèn nhà xưởng thông minh

Đèn led pha thông minh 10W Wifi FLD-10/SC

0

Đèn nhà xưởng thông minh

Đèn led pha thông minh 20W Wifi FLD-20/SC

0

Đèn nhà xưởng thông minh

Đèn led pha thông minh 30W Wifi FLD-30/SC

0
-100%
-100%

Cầu dao an toàn

Cầu dao an toàn 10A SB-10

54.000 29
-100%
-99%
7.000 38
-100%
-99%
37.500 206
-45%
1.160 638
-45%
1.190 654
-45%
1.320 726
-45%
1.900 1.045
-45%
2.040 1.122
-41%
2.270 1.339

Series A50

Mặt đôi A502

1.400
-41%
2.690 1.587
-45%
3.000 1.650
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Chân cắm pin (6 pin) PKMS-P6

3.200 1.760
-45%
3.200 1.760
-45%
3.470 1.908
-41%
3.500 2.065
-45%
3.980 2.189
-45%
4.440 2.442
-45%
4.440 2.442
-45%
4.440 2.442
-45%
4.440 2.442
-45%
5.400 2.970
-41%
5.100 3.009
-45%
6.000 3.300
-41%
5.700 3.363
-30%
5.000 3.500
-41%
-41%
6.200 3.658
Call Now Button