-40%
1.731.400 1.038.840
-40%
2.077.900 1.246.740
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Cáp nối 50cm PKMS-CT50

277.200 166.320
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Chân cắm pin (6 pin) PKMS-P6

3.500 2.100
-40%
4.905.300 2.943.180
-40%
1.357.200 814.320
-40%
2.617.200 1.570.320
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 20A MCBS-120

1.731.400 1.038.840
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 32A MCBS-132

1.731.400 1.038.840
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 63A MCBS-163

1.731.400 1.038.840
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 32A MCBS-232

4.363.600 2.618.160
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 63A MCBS-263

4.363.600 2.618.160
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 80A MCBS-280

4.363.600 2.618.160
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 32A MCBS-332

6.615.800 3.969.480
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 63A MCBS-363

6.615.800 3.969.480
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 80A MCBS-380

6.615.800 3.969.480
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-432

7.727.000 4.636.200
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-463

7.727.000 4.636.200
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-480

7.727.000 4.636.200
Call Now Button