Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 16A-240V 2P+E-IP67 MPN-0132

212.000 116.600

Call Now Button