Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 16A-240V 2P+E-IP67 MPN-0132

244.900 129.797

Call Now Button