Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 16A-240V 2P+E-IP44 MPN-013

65.000 35.750

Call Now Button