Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 16A-240V 2P+E-IP44 MPN-013

69.500 41.005

Call Now Button