Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 32A-240V 2P+E-IP67 MPN-0232

300.300 159.159

Call Now Button