Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 32A-240V 2P+E-IP67 MPN-0232

260.000 158.533

Call Now Button