-40%
240.000 144.000
-40%
12.000 7.200
-40%
12.000 7.200
-40%
12.000 7.200
-40%
12.000 7.200
-40%
12.000 7.200
-40%
22.900 13.740
-40%
6.500 3.900
-40%
22.900 13.740
-40%

Cầu dao an toàn SB

Cầu dao an toàn 10A SB-10

59.400 35.640
-40%

Cầu dao an toàn SB

Cầu dao an toàn 15A SB-15

59.400 35.640
-40%

Cầu dao an toàn SB

Cầu dao an toàn 20A SB-20

59.400 35.640
-40%

Cầu dao an toàn SB

Cầu dao an toàn 30A SB-30

59.400 35.640
-40%

Cầu dao an toàn SB

Cầu dao an toàn 40A SB-40

59.400 35.640
-40%
492.000 295.200
-40%
529.000 317.400
-40%
529.000 317.400
-40%
748.400 449.040
-40%
762.300 457.380
-40%
813.100 487.860
-40%
813.100 487.860
-40%
1.083.400 650.040
-40%

Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải RCBO

Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải (RCBO) 2 pha 25A 6kA RCBO-30/225

518.100 310.860
-40%

Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải RCBO

Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải (RCBO) 2 pha 32A 6kA RCBO-30/232

518.100 310.860
-40%

Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải RCBO

Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải (RCBO) 2 pha 40A 6kA RCBO-30/240

562.100 337.260
-40%

Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải RCBO

Cầu dao bảo vệ dòng rò và quá tải (RCBO) 2 pha 53A 6kA RCBO-30/263

795.300 477.180
-40%

Cầu dao chống thấm nước IP66

Cầu dao chống thấm nước IP66 1 pha 20A SW-120

497.900 298.740
-40%

Cầu dao chống thấm nước IP66

Cầu dao chống thấm nước IP66 1 pha 32A SW-132

629.500 377.700
-40%

Cầu dao chống thấm nước IP66

Cầu dao chống thấm nước IP66 2 pha 20A SW-220

642.200 385.320
-40%

Cầu dao chống thấm nước IP66

Cầu dao chống thấm nước IP66 2 pha 32A SW-232

668.800 401.280
-40%

Cầu dao chống thấm nước IP66

Cầu dao chống thấm nước IP66 2 pha 63A SW-263

904.400 542.640
-40%

Cầu dao chống thấm nước IP66

Cầu dao chống thấm nước IP66 3 pha 20A SW-320

760.000 456.000
-40%

Cầu dao chống thấm nước IP66

Cầu dao chống thấm nước IP66 3 pha 32A SW-332

786.600 471.960
-40%

Cầu dao chống thấm nước IP66

Cầu dao chống thấm nước IP66 3 pha 63A SW-363

1.218.600 731.160

Thiết bị điện MPE được sản xuất trên dây chuyển tiên tiến, sản xuất tại nhà máy ở KCN Nhị Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thiết bị điện MPE bao gồm những thiết bị sau:

 

 

 

Call Now Button