-48%

Bộ máng Batten siêu mỏng led tube Bóng liền

Bộ Batten Led Tube siêu mỏng (liền máng) 1m2 màu trắng BT8-120T

290.000 150.800
-48%

Bộ máng Batten siêu mỏng led tube Bóng liền

Bộ Batten Led Tube siêu mỏng (liền máng) 1m2 màu vàng BT8-120V

290.000 150.800
-48%

Bộ máng Batten siêu mỏng led tube Bóng liền

Bộ Batten Led Tube siêu mỏng (liền máng) 60cm màu trắng BT8-60T

224.100 116.532
-48%

Bộ máng Batten siêu mỏng led tube Bóng liền

Bộ Batten Led Tube siêu mỏng (liền máng) 60cm màu vàng BT8-60V

224.100 116.532
-48%
-48%
254.100 132.132
-48%
-48%
213.700 111.124
-48%

Led tube Nhôm T8 cảm biến chuyển động

Bóng đèn led tube T8 cảm biến chuyển động 1m2 LT8-120T/MS

579.800 301.496
-48%

Led tube Nhôm T8 cảm biến chuyển động

Bóng đèn led tube T8 cảm biến chuyển động 60cm LT8-60T/MS

452.800 235.456
-48%
164.000 85.280
-48%
164.000 85.280
-48%
129.400 67.288
-48%
129.400 67.288
-48%
-48%
-48%
-48%
-48%
83.200 43.264
-48%
71.600 37.232
-48%
64.700 33.644
-48%
55.400 28.808
Call Now Button