-40%
Original price was: 418.100₫.Current price is: 250.860₫.
-40%
Original price was: 639.900₫.Current price is: 383.940₫.
-40%
Original price was: 556.700₫.Current price is: 334.020₫.
-40%
Original price was: 843.200₫.Current price is: 505.920₫.
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu 18W BL-18

Original price was: 83.200₫.Current price is: 49.920₫.
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu 36W BL-36

Original price was: 83.200₫.Current price is: 49.920₫.
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu điện tử 18W EBL-18

Original price was: 76.200₫.Current price is: 45.720₫.
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu điện tử 36W EBL-36

Original price was: 76.200₫.Current price is: 45.720₫.
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-20

Original price was: 83.200₫.Current price is: 49.920₫.
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-30

Original price was: 102.900₫.Current price is: 61.740₫.
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-40

Original price was: 138.600₫.Current price is: 83.160₫.
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-50

Original price was: 166.300₫.Current price is: 99.780₫.
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-SMD

Original price was: 288.800₫.Current price is: 173.280₫.
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Con mồi (Con chuột) MS

Original price was: 5.600₫.Current price is: 3.360₫.
-40%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 0.6m đôi MWP 218

Original price was: 556.700₫.Current price is: 334.020₫.
-40%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 0.6m đơn MWP 118

Original price was: 418.100₫.Current price is: 250.860₫.
-40%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 1.2m đôi MWP 236

Original price was: 843.200₫.Current price is: 505.920₫.
-40%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 1.2m đơn MWP 136

Original price was: 639.900₫.Current price is: 383.940₫.
-40%
Original price was: 9.200₫.Current price is: 5.520₫.
-40%
Original price was: 43.900₫.Current price is: 26.340₫.
-40%
Original price was: 161.700₫.Current price is: 97.020₫.
-40%
Original price was: 161.700₫.Current price is: 97.020₫.
-40%
Original price was: 150.200₫.Current price is: 90.120₫.
-40%
Original price was: 150.200₫.Current price is: 90.120₫.
-40%
Original price was: 265.700₫.Current price is: 159.420₫.
-40%
Original price was: 265.700₫.Current price is: 159.420₫.
-40%
Original price was: 264.600₫.Current price is: 158.760₫.
-40%
Original price was: 241.500₫.Current price is: 144.900₫.
-40%
Original price was: 161.700₫.Current price is: 97.020₫.
-40%
Original price was: 161.700₫.Current price is: 97.020₫.
-40%
Original price was: 150.200₫.Current price is: 90.120₫.
-40%
Original price was: 150.200₫.Current price is: 90.120₫.
-40%
Original price was: 265.700₫.Current price is: 159.420₫.
-40%
Original price was: 265.700₫.Current price is: 159.420₫.
Call Now Button