-40%
-40%
639.900 383.940
-40%
-40%
843.200 505.920
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu 18W BL-18

83.200 49.920
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu 36W BL-36

83.200 49.920
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu điện tử 18W EBL-18

76.200 45.720
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu điện tử 36W EBL-36

76.200 45.720
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-20

83.200 49.920
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-30

102.900 61.740
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-40

138.600 83.160
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-50

166.300 99.780

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-60

0
-40%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-SMD

288.800 173.280
-40%

Phụ kiện chiếu sáng

Con mồi (Con chuột) MS

5.600 3.360
-40%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 0.6m đôi MWP 218

556.700 334.020
-40%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 0.6m đơn MWP 118

418.100 250.860
-40%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 1.2m đôi MWP 236

843.200 505.920
-40%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 1.2m đơn MWP 136

639.900 383.940
-40%
9.200 5.520
-40%
43.900 26.340
-40%
161.700 97.020
-40%
161.700 97.020
-40%
150.200 90.120
-40%
150.200 90.120
-40%
265.700 159.420
-40%
265.700 159.420
-40%
-40%
-40%
161.700 97.020
-40%
-40%
150.200 90.120
-40%
-40%
265.700 159.420
-40%
265.700 159.420
Call Now Button