Phích cắm loại di động có kẹp giữ dây màu đỏ, 63A-380V-415V 3P+E-IP67 MPN-0342

702.200 372.166

Call Now Button