Quạt hút âm trần 250x180x250 mm có mặt che bảo vệ (Lỗ 200×200 mm) MPE AFC-130

567.000 311.850

Quạt hút 250×200

Call Now Button