Ổ cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 32A-240V 2P+E-IP44 MPN-223

164.000 86.920

Call Now Button