Ổ cắm loại di động có kẹp giữ dây màu xanh, 32A-240V 2P+E-IP67 MPN-2232

404.300 214.279

Call Now Button