Ổ cắm cố định bắt trên bảng điện xéo màu xanh 32A-240V 2P+E-IP67 MPN-4232

404.300 214.279

Call Now Button