-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 32A MCBS-332

6.615.800 3.969.480
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 63A MCBS-363

6.615.800 3.969.480
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 80A MCBS-380

6.615.800 3.969.480
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-432

7.727.000 4.636.200
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-463

7.727.000 4.636.200
-40%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-480

7.727.000 4.636.200
-40%

Camera - Khóa - Chuông - Rèm cửa

Van khóa nước/gas thông minh SWP1/SC

1.247.400 748.440
Call Now Button