Đèn nhà xưởng thông minh

Đèn led pha thông minh 10W Wifi FLD-10/SC

0

Đèn nhà xưởng thông minh

Đèn led pha thông minh 20W Wifi FLD-20/SC

0

Đèn nhà xưởng thông minh

Đèn led pha thông minh 30W Wifi FLD-30/SC

0
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Chân cắm pin (6 pin) PKMS-P6

3.200 1.760
-41%
37.000 21.830
-45%

Công tắc thông minh

Mặt 1 lỗ thông minh MAT01/SC

123.900 68.145
-45%
123.900 68.145
-45%
150.200 82.610
-41%

Công tắc thông minh

Mặt 2 lỗ thông minh MAT02/SC

142.000 83.780
-45%

Công tắc thông minh

Mặt 3 lỗ thông minh MAT03/SC

173.300 95.315
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Cáp nối 50cm PKMS-CT50

252.000 138.600
-45%

Bóng đèn led bulb smart

Đèn led Filament 6W wifi FLMM-6/A60SC

362.300 199.265
-45%
371.700 204.435
-45%

Bóng đèn led bulb smart

Đèn led Filament 16W wifi FLM-6/ST64SC

383.300 210.815
-45%

Bóng đèn led bulb smart

Đèn led Filament 16W wifi FLM-6/G95SC

404.300 222.365
-45%

Bóng đèn led bulb smart

Đèn led bulb smart 9W wifi LB-9/SC

437.900 240.845
-45%
462.000 254.100
-45%

Camera - Khóa - Chuông - Rèm cửa

Remote điều khiển rèm cửa RMC/SC

483.000 265.650
-45%
508.200 279.510
-45%
-41%
484.000 285.560
-45%

Bóng đèn led bulb smart

Đèn led bulb smart 13W wifi LB-13/SC

540.800 297.440
-45%

Camera - Khóa - Chuông - Rèm cửa

Chuông cửa thông minh SDB1/SC

562.800 309.540
-41%

Camera - Khóa - Chuông - Rèm cửa

Chuông cửa không dây không pin thông minh BD2

595.000 351.050
-45%
-45%

Bóng đèn led bulb smart

Đèn led bulb smart 20W wifi LB-20/SC

753.900 414.645
-45%
891.500 490.325
-45%
891.500 490.325
-45%

Camera - Khóa - Chuông - Rèm cửa

Thanh ray rèm cửa thông minh 1m CR1/SC

948.200 521.510
-45%
953.400 524.370
-45%

Bóng đèn led bulb smart

Đèn led bulb smart 30W wifi LB-30/SC

955.500 525.525
-45%
961.800 528.990
-42%
916.800 528.990
-45%
986.000 542.300
-45%
999.000 549.950
-45%
1.007.000 553.850
-45%
1.036.400 570.020
-45%
1.036.400 570.020
-45%
1.049.000 576.950
-45%
1.060.000 583.000
-45%

Bóng đèn led bulb smart

Đèn led bulb smart 40W wifi LB-40/SC

1.075.200 591.360
-45%
1.086.800 597.740
Call Now Button