Phụ kiện chiếu sáng

Con mồi (Con chuột) MS

5.100
-45%
-45%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu điện tử 18W EBL-18

69.300 38.115
-45%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu điện tử 36W EBL-36

69.300 38.115
-45%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu 18W BL-18

75.600 41.580
-45%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu 36W BL-36

75.600 41.580
-45%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-20

75.600 41.580
-45%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-30

93.500 51.425
-45%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-40

126.000 69.300
-45%
136.500 75.075
-45%
-45%
147.000 80.850
-45%
-45%
-45%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-50

151.200 83.160
-41%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-60

144.000 84.960
-45%
241.500 132.825
-45%
241.500 132.825
-45%
-45%
262.500 144.375
-45%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 0.6m đơn MWP 118

380.100 209.055
-45%
-45%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 0.6m đôi MWP 218

506.100 278.355
Call Now Button