-41%
607.500 358.425
-41%
979.800 578.082
-41%
963.000 568.170
-41%
1.535.200 905.768
-30%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu 18W BL-18

72.000 50.400
-30%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu 36W BL-36

72.000 50.400
-30%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu điện tử 18W EBL-18

66.000 46.200
-30%

Phụ kiện chiếu sáng

Chấn lưu điện tử 36W EBL-36

66.000 46.200
-41%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-20

72.000 42.480
-41%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-30

89.000 52.510
-41%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-40

120.000 70.800
-41%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-50

144.000 84.960
-41%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-60

144.000 84.960
-41%

Chóa đèn

Chóa đèn RFL-SMD

250.000 147.500

Phụ kiện chiếu sáng

Con mồi (Con chuột) MS

4.800
-45%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 0.6m đôi MWP 218

482.000 265.000
-41%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 0.6m đơn MWP 118

362.000 213.580
-41%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 1.2m đôi MWP 236

730.000 430.700
-41%

Máng đèn chống thấm

Đèn chống thấm 1.2m đơn MWP 136

554.000 326.860
-41%
-41%
38.000 22.420
-41%
140.000 82.600
-41%
140.000 82.600
-41%
130.000 76.700
-41%
130.000 76.700
-41%
230.000 135.700
-41%
230.000 135.700
Call Now Button