File excel bảng lương để tính thuế tncn – công thức sẵn

File Excel Tính Lương để Nộp Thuế Tncn 1

Bạn đang cần File excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân), mình xin chia sẽ file có công thức

File excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân)

Các bạn tải file excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân) link google Drvie tại đây

File excel bảng lương có chấm công hàng ngày

File excel có chấm công để tính bảng lương từ tháng 1 đến tháng 12 , và chấm công hàng ngày

TT Họ và Tên Chức vụ Ngày trong tháng thứ trong tuần
01 02 03 04 05
T4 T5 T6 T7 CN
1  Nguyễn Văn A1 NL + + +
2  Nguyễn Văn A2 KTT NL + + +
3  Nguyễn Văn A3 KTV NL + + +
4  Nguyễn Văn A4 NVKD NL + + +
5  Nguyễn Văn A5 NVXNK NL + + +
6  Nguyễn Văn A6 NVVP NL + + +
7  Nguyễn Văn A7 NV NL + + +
8  Nguyễn Văn A8 NV NL + + +
9  Nguyễn Văn A9 NV NL + + +
10  Nguyễn Văn A10 NV NL + + +
11  Nguyễn Văn A11 NV NL + + +
12  Nguyễn Văn A12 NV NL + + +
13  Nguyễn Văn A13 NV NL + + +
14  Nguyễn Văn A14 NV NL + + +
15  Nguyễn Văn A15 NV NL + + +
16  Nguyễn Văn A16 NV NL + + +
17  Nguyễn Văn A17 NV NL + + +
18  Nguyễn Văn A18 NV NL + + +
19  Nguyễn Văn A19 NV NL + + +
20  Nguyễn Văn A20 NV NL + + +

File Excel Tính Lương để Nộp Thuế Tncn

File excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân) hàng tháng

Các tiêu chí của file như sau:

Số thứ tự Họ và tên Chức vụ Lương đóng BH

 

Lương tháng Ngày công làm việc trong tháng Lương 1 ngày công Lương theo ngày công làm việc

 

Phụ cấp tiền ăn Tổng lương Các khoản trích theo lương vào chi phí
BHXH (17,5%) BHYT (3%) BHTN (1%) KPCĐ (2%) Tổng Cộng

 

Các khoản giảm trừ Lương thực lĩnh
BHXH (8%) BHYT (1,5%) BHTN (1%) Thuế TNCN Tổng Cộng

Xem thêm: https://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel

File excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân) Tổng hợp

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM
Họ tên Tháng 1 Tháng 2 Tháng 12 Tổng TNTT
1  Nguyễn Văn A1
2  Nguyễn Văn A2
3  Nguyễn Văn A3
4  Nguyễn Văn A4
5  Nguyễn Văn A5

Xem thêm: phanphoimpe.com

Nguồn: tham khảo ketoanvn

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button