-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Chân cắm pin (6 pin) PKMS-P6

3.200 1.760
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Cáp nối 50cm PKMS-CT50

252.000 138.600
-41%
1.175.000 693.250
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 20A MCBS-120

1.574.000 865.700
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 32A MCBS-132

1.574.000 865.700
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 63A MCBS-163

1.574.000 865.700
-45%
1.574.000 865.700
-45%
1.889.000 1.038.950
-45%
2.379.300 1.308.615
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 32A MCBS-232

3.966.900 2.181.795
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 63A MCBS-263

3.966.900 2.181.795
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 80A MCBS-280

3.966.900 2.181.795
-45%
4.459.400 2.452.670
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 32A MCBS-332

6.014.400 3.307.920
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 63A MCBS-363

6.014.400 3.307.920
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 80A MCBS-380

6.014.400 3.307.920
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-432

7.024.500 3.863.475
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-463

7.024.500 3.863.475
-45%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-480

7.024.500 3.863.475
Call Now Button