-41%
1.499.000 884.410
-41%
1.799.000 1.061.410
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Cáp nối 50cm PKMS-CT50

240.000 141.600

Thiết bị đóng cắt thông minh

Chân cắm pin (6 pin) PKMS-P6

3.000
-41%
4.247.000 2.505.730
-41%
-41%
2.266.000 1.336.940
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 20A MCBS-120

1.499.000 884.410
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 32A MCBS-132

1.499.000 884.410
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 1 pha 63A MCBS-163

1.499.000 884.410
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 32A MCBS-232

3.778.000 2.229.020
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 63A MCBS-263

3.778.000 2.229.020
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 2 pha 80A MCBS-280

3.778.000 2.229.020
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 32A MCBS-332

5.728.000 3.379.520
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 63A MCBS-363

5.728.000 3.379.520
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 3 pha 80A MCBS-380

5.728.000 3.379.520
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-432

6.690.000 3.947.100
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-463

6.690.000 3.947.100
-41%

Thiết bị đóng cắt thông minh

Thiết bị đóng cắt thông minh 4 pha 32A MCBS-480

6.690.000 3.947.100
Call Now Button